Danmark

Denmark

 

Hjælper kirker med at påvirke lokalsamfund over hele Danmark

 

NAYBA er en katalysator, der hjælper den lokale kirke med at tjene og gøre en forskel i lokalområdet, byen og landet som hele.

Vi hjælper med at styrke netværk i lokalsamfundet, multiplicere gode sociale projekter og måle effekten og værdien af den sociale indsats.

Good News Deserves To Be Shared

Share Your Story

As Christians, we're often asked: “How is the Church actually making a difference?” We know we’re called to love our neighbour as ourselves and, across our nation, there are countless examples of local churches and everyday Christians doing just that.

But how do we capture and quantify the ways that faith is having a positive impact in the community? How do we celebrate the ‘good news of the good works’ of the Church, while also identifying gaps and opportunities to even better serve people in need?

We want to tell a new story about what it means to be a follower of Jesus and we need your help. Get in touch with us now and share the good works of your church or ministry.

Share Your Story

NAYBA Impact Audit

Læs mere

NAYBA har udviklet et værktøj til at måle og formidle den fælles sociale indsats udført af trossamfund og trosbaserede organisationer i en by eller en region. Vi kalder det NAYBA Impact Audit.

NAYBA Danmark har for netop gennemført en sådan undersøgelse i Aarhus, og resultaterne viser, at de trosbaserede fællesskaber har et stort hjerte for byen og dens borgere. Dette ses både ud af antallet af indsatser, der adresserer aktuelle sociale udfordringer, samt det fortsatte engagement på områder, der er helt centrale for lokalsamfundet.  

Læs mere

NAYBA Projekt-Multiplikator

NAYBA projekt-multiplikator identificerer bedste praksis modeller i kirkens sociale arbejde, der vil kunne drives af andre lokale kirker.

Vi hjælper disse projekter til at komme ud til andre kirker, så de også kan påvirke deres lokalsamfund og sparer dem for at skulle genopfinde hjulet.

NAYBA Replication Communities

The Replication Community identifies best practice church-led community projects that could also be run by other local churches.

We then support those community projects to replicate through other local churches to enable them to transform communities and to save them from having to reinvent the wheel.

Resources Transforming Neighbourhoods In This Country

 

Other Work

 

NAYBA MÅLING AF TROS-AKTIVITETER (NMTA)

En NAYBA Måling af Tros-Aktiviteter er et redskab, der gør det muligt for kirker at arbejde sammen om at måle omfanget og værdien af det sociale arbejde, de udfører i deres lokalområde eller by.

Resultatet præsenteres på en måde der er forståeligt af samfundet udenfor kirken og kan bruges til at skabe nye muligheder for kirken til at indgå partnerskaber med offentlige myndigheder, erhvervsliv, medierne og andre sektorer i samfundet.

MORGENMAD MED BØN FOR BYEN

NAYBAs model for morgenmad med bøn for byen er en måde, som kirker kan bruge til at opbygge relationer med ledere i lokalsamfundet og bede for samfundets trivsel.

Vi har udviklet værktøjer og ressourcer til at hjælpe kirkerne med at designe, være vært for og invitere ledere fra alle sektorer i et lokalsamfund til et engagerende og virkningsfuldt møde med morgenmad og bøn for byen.

Impact Audit Key Findings

55,774
People served in the last year by the church
$13,713,492
Social Impact values to the Launceston Region each year.
$27,326,353
Social Impact values to the Greater Hobart region each year.
209,057
People served in the past year by the church in Tasmania
$2,691,162
The social impact value provided by faith communities to Ryde each year.
$13,369,362
The social impact value provided by faith communities to the Rockhampton region each year.
$43,093,688
The social impact value provided by faith communities to the City of Gold Coast each year.
20,000
The number of people in need served in the past 12 months – equivalent to 12% of the population of Whitehorse
$8.5m
The amount of social impact value to the City of Penrith & Mt Druitt 2770 each year.
30,000
The number of people in need served in the past year – nearly a quarter of the total Frankston population.
$10m
The amount of annual social impact value with over 140,000 interactions with people in need each year.

Our Board

Peter Sigetty Bøje

Chair

Anders Michael Hansen

Board Member

Ellen Frismodt

Board Member

Matt Bird

Board Member

Peter Sigetty Bøje

Chair

Anders Michael Hansen

Board Member

Ellen Frismodt

Board Member

Matt Bird

Board Member

 

Team

 

Get In Contact

Bring NAYBA's work to your country, city or church.

Thank you! Your message has been received and a member of the team will be in touch soon.
Something went wrong, please check the form and try again